Home

Legea 360 din 2003

Lungimea Razei Cercului Inscris

#B: Legea nr. 360/2003 Acte modificatoare #M1: Legea nr. 263/2005 #M2: Legea nr. 254/2011 Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normati LEGE 360 06/06/2002 - Portal Legislativ. LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 24 iunie 2002. Parlamentul României adoptă prezenta lege. +. Capitolul I Dispoziții generale. + Legea 360/2003 ( LEGE Nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicata 2014 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 din 12 martie 2014 Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in. Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Parlamentul Romaniei Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 05/09/2003 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1 pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase - modifică art. 26 : L. nr.187/2012: pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 24 1 dispune republicarea: Republicare: M.Of. nr. 178/12 mar. 201 II din Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii nr. 360/2003 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii.

LEGE 360 06/06/2002 - Portal Legislati

a)să fie aptă din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (la data 21-iun-2016 Art. 10, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 21/2016 ) Legea 360/2002 - forma sintetica pentru data 2020-05-25 pag. 1 5/25/2020 : lex@snppc.r Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALER DORNEANU . Bucureşti, 6 iunie 2002. Nr. 360 Legea 360/2002 privind Statutul politistului Legea 360/2002 din 2002.06.24 Status: Acte în vigoare Versiune de la: 9 decembrie 2018 Intră în vigoare: 24 august 2002 Legea 360/2002 privind Statutul politistului Dată act: 6-iun-2002 Emitent: Parlamentul Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I:Dispoziţii generale Art.

Legea 360/2003 Legislatie gratuit

Legea 360/2003 privind regimul substantelor si

Lege nr. 360 din 02/09/2003 (L ege 360/2003) Publicat în Monitorul Oficial nr. 635 din 05/09/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Parlamentul României adopt prezenta lege. Art. 1. - Prezenta lege stabileşte cadrul normativ general pentru controlul efectiv şi supraveghere LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 (*actualizată*) privind Statutul poliţistului (actualizată până la data de 22 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL Forma consolidată a Legii nr. 360/2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 2

Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului. Text actualizat la data de 14.09.2015. Actul include modificările din următoarele acte: - O.U.G. nr. 89/2003 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 715 din 14/10/2003. - O.U.G. nr. 102/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1083 din 22/11/2004 ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 14 octombrie 2003. In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. Art. 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificarile ulterioare, se. Legea 360/2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 24 noiembrie 200 Ordonanţă de urgenţă nr. 89/2003 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului din 2 octombrie 2003, Monitorul Oficial 715/2003; ← Art. 44 Îndatoririle poliţistului Drepturile, îndatoririle..

În M. Of. nr. 266 din 21 aprilie 2015, s-a publicat Legea nr. 81/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului (M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002; cu modif. ult.), precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciar (7) si art. 52 alin. (3) lit. v) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, nu se aplica in cazul transportului in regim de taxi efectuat cu autovehiculele taxi prevazute la alin. (2) 1 articole gasite la cautarea dupa cuvantul legea 360/2003 Atentie la obligatia firmei de a intocmi notificare privind substante chimice periculoase - dezinfectanti In urma unui control de la ITM o societate primeste ca masura sa intocmeasca notificare cu substantele chimice periculoase - dezinfectanti utilizati conform Legii 360 din 2003 Ordonanţă de urgenţă nr. 89/2003 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului din 2 octombrie 2003, Monitorul Oficial 715/2003; ← Art. 59 Răspunderea juridică şi sancţiuni Recompense,.. Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003 LEGE Nr. 360 din 2 septembrie 2003. privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase . Text în vigoare începând cu data de 10 octombrie 2005. REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ . Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative.

LEGE nr.360 din 2 septembrie 2003 privind regimul ..

Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 05/09/2003. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1 LEGEA Nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*), emisă de PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR, SENATUL, publicată în M.Of. nr. 178 din 12.03.201 LEGEA NR. 360 DIN 2 SEPTEMBRIE 2003. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul normativ general pentru controlul efectiv si supravegherea eficienta a regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase, în vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului împotriva actiunii negative a. LEGE Nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului Text în vigoare începând cu data de 11 septembrie 2014 #M1: Legea nr. 281/2003 #M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2003 #M3: Legea nr. 101/2004 #M4: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/200

(2) din Legea nr. 360 / 02.09.2003 modificată şi completată, împreună cu Fişele Tehnice de Securitate. Având în vedere modificările legislative apărute începând cu anul 2006 în domeniul securi-tăţii şi sănătăţii în muncă, se va ţine cont, în linii generale, de următoarele cerinţe Infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic reglementată prin dispoziţiile art. 360 NCP are corespondent în prevederile art. 42 din Titlul III al Cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei Publicat : 12-09-2002 în Monitorul Oficial Nr. 126-127 art. 1001. MODIFICAT. LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784; în vigoare 14.01.19. Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE. Articolul 1. Noţiunea profesiei de avocat. (1) Profesia de avocat este exercitată de persoane calificate şi. ** Pentru optimizarea activităţii Dvs. de realizare a evidenţelor cerute de prevederile legale în vigoare, vă recomandăm să întocmiţi în Excel o singură evidenţă pentru atât îndeplinirea a cerinţelor art. 24(2) din Legea 360/2003 cât şi pentru îndeplinirea a cerinţelor art. 12(1^1) din HG 1218/2006 (vedeţi şi 1 (11) din Legea nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului. Această obligaţie incumbă şi dobânditorului subsecvent al bunului înregistrat separat şi al dreptului de superficie. [Art.29 al.(2) în redacția LP171 din 19.12.19, MO393-399/27.12.19 art.319; în vigoare 01.01.20

(7) din Legea nr. 360/2002, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare sunt neconstituţionale Lista substantelor periculoase (legea 360/2003 etc.) 1)Care este lista actualizata, completa cu substantele periculoase care necesita raportarea la ITM? De fapt, mai exact, cum se procedeaza? Am vazut mai multe legi si nu m-am lamurit exact. 2)Este defapt un cumul de liste? Spun asta pentru ca, de exemplu, in lista din legea 360/2003 nu vad. Legea 126 din 1995 privind regimul materialelor explozive republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 15 septembrie 2011; Legea 426 din 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 78/2000 privind regimul deseurilor ; Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoas În ceea ce priveşte art.46 lit.a) din Legea nr.360/2002, acest text ar putea să producă mutarea reclamantului într-o altă unitate, în situaţia în care aceasta este în interesul serviciului. Însă, în cauză, nu rezultă o astfel de situaţie; dimpotrivă, din raportul Corpului de control rezultă că activitatea de circulaţie. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 07.10.2005. Art.1. - Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 635 din 5 septembrie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1

Legea Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului Emitent: Parlamentul Publicata in: Monitorul Oficial Nr. din 51 din 29 ianuarie 2003 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAP. 1 Dispozitii generale ART. 1 In sensul prezentei legi: a) prin pacient se intelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare. Bucuresti, 2 octombrie 2003. Nr. 89 Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. 51 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. (5) Pentru judecători, procurori şi magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procedura internă prevăzută la alin. (4) se stabileşte prin regulamen Legea nr. 228/2003. M. Of. nr. 360 din 27 mai 2003 . PARLAMENTUL ROMÂNIEI . C AMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E . pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici . P arlamentul României adoptă prezenta lege Legea 133/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 27 iunie 2011 OUG nr. 1/2010, privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugeta

Legea nr. 360/2003 republicata - regimul substantelor si ..

(2) din Legea nr. 360/2002, instanţa a constatat că reclamantului îi sunt aplicabile - până la adoptarea legii privind salarizarea poliţiştilor, respectiv a O.G. nr. 38/2003 - dispoziţiile legale referitoare la salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică. Inventarul/registrul agenţilor chimici periculoşi manipulaţi în unitate conform art. 12(1^1) din HG 1218/2006 modificată şi art. 24(2) din Legea 360/2003 republicată : 3. Lista substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase deţinute conform art. 24(2) din Legea 360/2003 republicată : 4 HOTARAREA nr. 1.360 din 27 noiembrie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 10 decembrie 2002 a stabilit cuantumul lunar al alocatiei de stat pentru copii, pentru anul 2003. HOTARAREA nr. 2.392 din 21 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.270 din 29 decembrie 2004 prevede cuantumul lunar al alocatiei de sta

Art. 11^1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. ART. 12 (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, următoarele informaţii:. LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) privind sistemul unitar de pensii publice 01.01.2011 13. 677/2003 HOTARAREA DE GUVERN nr. 677 (*actualizată*) din 12 iunie 2003 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru politisti 19.06.2003 14. 270/199

LEGE nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistulu

conform art. 12(1^1) din HG 1218/2006 modificată şi art. 24(2) din Legea 360/2003 republicată * Bifaţi cu X dacă deţineţi fişă cu date de securitate (FDS) actualizate pentru produsul respectiv Denumire completa: Ordinul nr. 585/2021 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 Avand in vedere Referatul nr. 1.360 din 12.04.2021, in temeiul prevederilor art. 15 alin Legea nr. 184/20.07.2018 pentru aprobarea OUG 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative. MO 635/20.07.2018 Downloa

LEGEA nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul ..

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 96, alin.(1) din Legea nr.161/2003, coroborate cu prevederile art. 462 din Ordonanţă de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, prevederile art. 45, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi prevederile art. 23, alin • funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform Legii nr. 319/2006 - 31 • producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi depozitarea materiilor explozive, în baza Legii nr. 126/1995 1 - 4 • Legea 360/2003 modificata - 22 • Alte legi - HG1218 2006 si L360 2003 L360 2003 Anexa Lista substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase deţinute conform art. 24(2) din Legea 360/2003 republicată Nr.crt Denumire produs Denumire substanţă/e periculoasă/e din produs Nr.CAS/Nr.EINECS Categoria din care face parte Nr. lucrători expuşi Cantitate/an FDS* COD**

Legea nr. 51/1995 Legea nr. 80/1995 CAPITOLUL II Îndatoririle și drepturile cadrelor militare Legea nr. 360/2002 CAPITOLUL III, SECŢIUNEA a 3-a Restrângerea exerciţiului unor drepturi și libertăţi Legea nr. 269/2003 CAPITOLUL VI Incompatibilităţi și interdicţii Legea nr. 514/2003 Articole din legea 360 scrise de avocatdespagubirianrp. Casa de avocatură Coltuc, specializată în recuperarea despăgubirilor acordate pe baza Legii 9/ 1998: Bulgaria-Cadrilater si Legii290/2003: Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, pentru bunurile sechestrate, reţinute sau rămase în urma părăsirii forţate, oferă servicii de asistenta juridica competente persoanelor. Legea 360 Din 2002 Actualizata 2020; Legea 317 2004; Legea 297 2004; Legea 31 A Societatilor Comerciale; Legea 302 Din 2004 Actualizata; Legea 61 1991 Sanctiuni; Legea 370 Din 2004 Actualizata 2019; Legea 571 Din 2003 Actualizata; Legea 297 Din 2004 Actualizata 2017; Legea 567 Din 2004 Actualizata 2018; Legea 554 Din 2004 Actualizata 2019.

Notificare ITM substante chimice periculoase | Notificari

Astfel că, din Nota-raport, se desprinde concluzia că desfăşurarea unei alte activităţi, de către poliţişti, în alte condiţii decât prevederile Legii 360 din 2002, art.45 alin. 1 lit. i, este interzisă. Dacă ne vom gândi mai bine vom constata că acestei note raport îi lipseşte un singur lucru, şi anume logica de interpretare. Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 lit. m) din Legea nr. 360/2003 Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 5 septembrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 2 se introduc două articole noi, articolele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:.

Atentie la obligatia firmei de a intocmi notificare

Legea nr. 145/1997 - Legea asigurarilor sociale de sanatate, abrogata si inlocuita prin OUG nr. 150 din 31/10/2002. Legi in domeniul materialelor si substantelor periculoase Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoas legea nr. 360 din 2 septembrie 2003. legea 426 din 2001. legea 126 din 1995. lege nr. 145 din 24 iulie 1997. legea nr. 19 din 27 martie 2000. legea nr. 22. legea nr. 338 din 31 mai 2002. legea nr. 598 din 22 decembrie 2003. legea 100 din 1998. legea 346 din 2002. legea nr. 31 din 22 martie 1991

Lege nr.254/2011 pentru modificarea art.26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase . Hotarare de Guvern nr.662/2011 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoas LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 2014/03/18. LEGEA nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase - republicata • Legea nr. 360 din 02 septembrie 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase (M.Of. nr. 635 din 05 septembrie 2003), cu modificarile si completarile ulterioare • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca (M.Of. nr. 646 din 26 iulie 2006) - in vigoare de la 01/10/2006 Legea 161 2003 pdf. Legea 188 1999 pdf. Legea 19 2020 pdf. Legea 210 1999 pdf. Legea 218 2002 pdf. Legea 223 2015 pdf. Legea 360 2002 pdf. Legea 364 2004 pdf. Legea 506 2004 pdf. Legea 544 2001 pdf. Legea 554 2004 pdf. Legea 61 1991 pdf REGULAMENT din 30 septembrie 2009 pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie. In prezent, astfel de reglementari speciale sunt consacrate pentru: politisti (Legea nr. 360/2002); functionarii publici din Politia Comunitara (Legea nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politei Comunitare ); personalul diplomatic si consular (Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al.

Legislatie SSM. Legea 53/2003 in vigoare din 22 decembrie 2005 - Codul Muncii. Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, protectia muncii. Norme metodologice de aplicare Legea 319/2006. Legea 19/2000 - sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale - Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor si preparatelor chimice periculoase, modificata si completata de Legea nr. 263/2005; - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Godină menționează că legea restrânge exercițiul unor drepturi și libertăți pentru cei care sunt angajați ca polițiști. Potrivit art. 45, alin. 1, litera g) din Legea 360/2002, polițistului îi este interzis să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale, cu excepția. Proiectul de act normativ asigură transpunerea într-un cadru legal a prevederilor stipulate de Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia specială de care poate beneficia un poliţist în activitate

Poseta de dama din piele naturală ,culoare negru și

lege5.r

  1. Formular informative privind imputernicire reprezentant (. doc) modèle de adresa de inaintare catre ITM a listei cu substantele si amestecurile CHIMICE periculoase care sunt sau vor fi detinute de catre Unitate modèle de Cerere privind eliberarea unei adeverințe de vechime modèle de Cerere privind eliberarea unor Extrase DIN baza de date REGES n vederea refacerii bazei de date REVISAL.
  2. 73.140 din 15.12.2008; -raportul Biroului Resurse Umane înregistrat cu nr. 73.174 din 15.12.2008; -Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protec ţia persoanelor; -Ordonan ţa Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de baz ă şi al altor drepturi al
  3. Legea nr. 145/1997 - Legea asigurarilor sociale de sanatate, abrogata si inlocuita prin OUG nr. 150 din 31/10/2002 Legi in domeniul materialelor si substantelor periculoase. Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoas
  4.  DECIZIA nr. 360 din 3 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 722 din 22 iulie 2021.

- Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanleor fizice. - Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase , modificata si completata; - H.G nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu - Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările din 2019 privind Codul Administrativ și a Hotărârii Guvernului nr.906/2020, pentru. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 96, alin.(1) din Legea nr.161/2003, coroborate cu prevederile art. 462 din Ordonanţă de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, prevederile art. 45, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și prevederile art. 23, alin a) -c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare; 12. Art. 360 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr In urma activitatilor desfasurate, sub coordonarea serviciului de linie din cadrul Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul I.G.P.R., politistii au depistat 52 de infractiuni, dintre care 42 prevazute de OUG 195/2005 privind protectia mediului, 6 infractiuni prevazute de Legea 360/2003 privind regimul substantelor si.

Notificari ITM

Legea nr 360/2002 privind statutul politistului

Inspector protectie civila | Fisa Postului

Legislatie Ministerul Mediulu

360/ 200tutul Polițistului, cu BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice . Tematica: Capitolul I Dispoziții generale: Secțiunea 1 Obiect, scop și principii. Secțiunea a 2-a Definiții. Secțiunea a 3-a Autorități contractante. Secțiunea a 4-a Domeniu de aplicare. Secțiunea a 5-a Exceptăr Pag. 2 din 58 Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările i completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările i completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea instituţiilor, cu. personalul specializat din aceste țări, la misiuni de menținere a păcii, misiuni umanitare sau speciale, căruia i se acordă norma nr. 6 A cu 2 complete hrană a 2505 calorii. 7. Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 360/2002. Art. 28 alin. (1) lit Europene nr. L 274/1 din 9 octombrie 1998, şi a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.360/2002 de adaptare pentru a şaptea oara la programul tehnic al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind aparatele de înregistrare în transportul rutier, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 207 din 5 august 2002. ART. - Statutul polițistului (Legea nr. 360/2002, integral) - Normele de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor (H.G. nr. 725/2015, integral)