Home

Fluxul net de trezorerie din exploatare

Standardul international IAS 7 prezinta fluxul de trezorerie ca fiind compus din fluxurile de trezorerie clasificate pe activitati de exploatare, de investitii, de finantare. Ca si consecinta, fluxul total de trezorerie constituie suma fluxurilor de trezorerie din celelalte activitati Fluxul de trezorerie net rezultat din activitatile de exploatare reprezinta cresterea sau descresterea neta a cash-ului sau echivalentelor de cash care se determina pe baza rezultatului exploatarii reflectat in Contul de profit si pierdere contabil. Acest rezultat poate fi trecut in tablou inainte sau dupa impozitare si este apoi corectat cu. Fluxurile de numerar din activitățile de exploatare includ, de regulă, venitul net din contul de profit și pierdere, ajustările venitului net și modificările capitalului circulant. Venitul net este, de obicei, primul element rând din secțiunea de activități operaționale din situația fluxurilor de trezorerie

trezorerie (generate de activităţile de exploatare, de investiţii şi de finanţare) [5, cap. III]: - metoda directă; - metoda indirectă. A. Metoda directă Conform acestei metode se operează cu încasări şi plăţi brute în numerar [8]. a) Fluxurile de numerar provenite din activităţile de exploatare Variatia creantelor este folosita la determinarea fluxurilor din activitatea de exploatare si se regaseste pe randul 4 din Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2008. Veniturile care, desi se refera la exercitiul financiar in cauza, nu au fost incasate pana la expirarea acestuia, sunt prezentate la Creante

Fluxurile de trezorerie din activităţi de exploatare Fluxul net de trezorerie generat din activităţile de exploatare este esenţial, de mărimea sa depinzând capacitatea firmei de a genera lichidităţile necesare pentru acordarea de dividende, realizarea de noi investiţii, rambursarea îmrpumuturilor şi a ratelor de leasing financiar etc Din opiniile cu privire la fluxul de trezorerie a analistilor din strainatate prezentam urmatoarele. Robert Higgins este de parere ca cash-flow-ul reprezinta 'un proces de transformare succesiva in decursul unei perioade a banilor, in stocuri, in creante si apoi din nou in lichiditati, si care reprezinta sangele vietii oricarei companii Fluxul de numerar (cash flow) reprezintă imaginea cea mai clară a stării de sănătate a unei afaceri, prezentând atât încasările, cât și plățile pe care o societate le are într-o perioadă de timp. Nu trebuie să fi terminat o facultate economică și nici să fi lucrat în contabilitate pentru a realiza un cash flow. Descarcă un model de flux de numerar din acest articol și. Fluxurile de numerar ale societăţilor. Fluxurile de numerar sunt folositoare la stabilirea capacităţii unei întreprinderi de a genera numerar şi echivalente de numerar şi dau posibilitatea utilizatorilor să dezvolte modele de evaluare şi comparare a valorii actualizate a fluxurilor de trezorerie viitoare ale diferitelor întreprinderi, informaţiile privind trezoreria sunt disponibile. Fluxul de numerar direct și indirect reprezintă două metode de a ajunge la fluxul de numerar net din activitățile de exploatare în situația fluxurilor de trezorerie. Fluxul de trezorerie constă din trei secțiuni principale: fluxul net de numerar din activitățile de exploatare, fluxul net de numerar din activitățile de investiții.

Modalitati de intocmire a situatiei fluxurilor de trezoreri

  1. at.
  2. area fluxurilor de trezorerie din activitile de finanare Cea de-a treia etap a ntocmirii fluxurilor de trezorerie const n deter
  3. investiții (B erceanu, 2008), fluxul de numerar net operațional reprezintă o 542 Avansuri de trezorerie; o 501 Acțiuni deținute la entitățile afiliate; planul de derulare a ciclului de exploatare. Acestea din urmă reflectă fie consumur
  4. Un procent ridicat al raportului fluxuri de numerar nete/profit net va indica o buna performanta a managementului entitatii; Se vor compara fluxurile de trezorerie din activitatile curente de exploatare cu platile de dividend pentru a se stabili daca aceste iesiri de mijloace banesti reprezinta sau nu un efort deosebit realizat de catre societate
  5. Fluxul de numerar a fost calculat prin metoda indirecta. Dobanzile platite si incasate sunt reflectate la pozitia rezultat financiar numerar din exploatare, prin preluarea profitului net

TABLOUL FLUXURILOR DE NUMERAR - rasfoiesc

Etica in Afaceri. FLUXUL DE TREZORERIE PRIN METODA DIRECTĂ. Fluxurile de trezorerie determinate prin metoda directa se bazeaza pe incasarile de la clienti din care se scad platile catre furnizori, angajati, comisioane bancare, impozit pe profit la care se adauga sau scade numerarul rezultat din activitati de investitii (achizitia de cladiri, echipamente sau vanzarea lor) si numerarul rezultat. După ce toate sursele sunt listate, diferența dintre fluxul de numerar și fluxul de numerar devine egală cu fluxul net de numerar din activitățile de exploatare. E. g. Compania ADP întocmește situația fluxului de numerar utilizând metoda directă. Această clasificare este foarte utilă deoarece enumeră toate sursele de intrări și. Analiza fluxurilor de trezorerie, completa, cursurile 3-4 analiza fluxurilor de trezorerie analiza fluxurilor de trezorerie locul si rolul fluxurilor de Activitatea de exploatare este activitatea principala generatoare de numerar si . tranzactiile care formeaza <rezultatulul din alte activitati de exploatare>). Standardele . 1 Standarde. 1. Analiza fluxurilor de trezorerie din activitati de exploatare Fluxul net de trezorerie generat din activitatile de exploatare este esential, de marimea sa depinzand capacitatea firmei de a genera lichiditatile necesare pentru acordarea de dividende, realizarea de noi investitii, rambursarea imrpumuturilor si a ratelor de leasing financiar etc

Flux Net de trezorerie din Exploatare 195 aceasta semnifica realizarea de investitii a caror poate fi partial compensate de incasarile din vanzarea de imibilizari. C>0 Fluxul de numerar din activitati de finantare este pozitiv aceasta indica apelul la surse de finantare externe pentru completarea celor generate de activitatea de exploatare.. Fluxurile de trezorerie provenite din activități de exploatare sunt derivate, în primul rând, din principalele activități producătoare de venit ale entității. Prin urmare, ele rezultă în general din tranzacțiile şi alte evenimente care intră în determinarea profitului sau a pierderii

Video: Care sunt câteva exemple de fluxuri de numerar din

Referat Fluxuri de Trezorerie < Contabilitate (#165220

Conceptul De Flux De Trezorerie (Cash-flow

Creşterea creanţelor din exploatare 400.000 lei-Scăderea veniturilor ân avans 320.000 lei = Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 880.000 lei 468. Societatea M detine 76% din actiunile societatii F (19.000 din 25.000 actiuni) achizitionate la costul de 190.000 u.m. Titlurile au fost achizitionate in momentul constituirii. numai ajustările necesare pentru a transforma venitul net în flux de trezorerie din activitatea de exploatare; ajustările vor fi realizate numai pentru acele elemente care, deşi sunt cuprinse în contul de profit şi pierdere, nu afectează fluxurile de numerar. FAS 95 nu impune utilizarea uneia din a: Atunci când analizează fluxul de numerar al unei companii din activitățile de exploatare în situația fluxurilor de trezorerie, investitorul poate înțelege activitățile și capacitățile generatoare de numerar ale activităților centrale ale companiei Fluxul de trezorerie din activitățile de exploatare a fost în suma de 2.376 mil lei, mai mare comparativ cu 1.470 mil lei în T3/17, în principal datorită rezultatului mai mare din exploatare. Fluxul de trezorerie extins după plata de dividende s-a concretizat în intrări de numerar de 1.217 mil lei (T3/17: 959 mil lei) (2) Prin metoda indirecta, fluxul de trezorerie net din activitati de exploatare este determinat prin ajustarea profitului sau a pierderii cu efectele: a) modificarilor survenite pe parcursul perioadei in stocuri si in creantele si datoriile din exploatare

De aceasta capacitate depinde fluxul net de trezorerie al operatiilor de finantare. Fluxul de trezorerie din exploatare corespunde capacitatii de autofinantare incasate. Necesitatea tabloului fluxurilor de trezorerie este relevata prin argumentele lui Herve Stolowy: Specificitatea tabloului, acesta depaseste conceptia traditionala, ca situatie. Dacă activitatea nu este profitabilă pierderile duc la starea de insolvabilitate. .18 Tabelul nr.2:Situa ia fluxurilor de trezorerie în perioada 2016ț Fluxuri de trezorerie din activită i de exploatareț Încasări din activitatea de exploatare: 860.123 + • încasări de la clien iț 860.123 • încasări din împrumuturi acordate 0. In structura tabloului de trezorerie, acordarea unui mprumut pe termen lung de catre o societate industriala afecteaza: a) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul -; b) fluxul de trezorerie din activitati de finantare cu semnul -; c) fluxul de trezorerie din activitati de investitii cu semnul -.Raspuns corect: c) Conform par. Calculaţi fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare, investiţii şi finanţare. Rezolvare: Calculul fluxului net de trezorerie (metoda indirecta) : + rezultatul contabil înaintea impozitării 200 + cheltuieli cu amortizarea 40 - venituri din provizioane 20 - venituri din cedarea activelor 190 + cheltuielile cu activele cedate 50. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: rezultatul contabil inaintea impozitarii + -34336172 amortizarea + 536879 - venituri din dobanzi - fluxul de trezorere inaintea variatiei capitalului circulant 7129654 flux net de trezorerie din activitatea de finantare -22906 Fluxuri de numerar - total +15625568.

Cash flow 2017: Învață să realizezi un flux de numerar

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2009 sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) 2009 2008 I. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii 185,926,797174,796,090 Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane s Cauzele care influenţează evoluţia negativă a acestei rate sunt: în anul 2009, comparativ cu anul 2008, fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare scade de la 19.345 lei la 17.852 lei; Acest lucru se datorează în primul rând diminuării rezultatului net al exerciţiului Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale al segmentului Downstream a fost de 1,2 miliarde de lei, performanţa operaţională solidă compensând parţial efectele reviziei generale planificate a rafinăriei din T2/18 şi ale unui mediu al marjelor de rafinare mai scăzute faţă de 2017. Fluxul de trezorerie din. TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL 2010 (CASH - FLOW) lei Explicatii Nr. rand 2009 2010 + Cifra de afaceri 1 30.159.424 21.154.175 +Productia Stocata +/- 2 287.017 104.801 + Productia imobilizata 3 794.965 109.359 + Subventii de exploatare 4 0 0 + Alte venituri din exploatare si provizioane 5 7.388.308 8.851.34 TVA datoratã a fost integral plãtitã. Sã se determine fluxul net de trezorerie din exploatare. Raspuns : D 411 C S.I. 5.850 Incasare = 5.850 + 92.106 - 7.830 = 90.126 S.F. 7.830. D 301.

incasari din exploatare) si platile efectuate pentru activitatea de exploatare (cumparari de materii prime, materiale,impozite si taxe, cheltuieli salariale si alte cheltuieli de exploatare); b) fluxuri de trezorerie in afara exploatarii, care includ incasarile si p1atile nelegate direct de activitatea de exploatare Fluxul net de trezorerie din exploatare a fost pozitiv, de 215,5 de milioane EUR, comparativ cu 368,5 milioane EUR în anul anterior. În trimestrul patru, fluxul net de trezorerie din exploatare a fost de plus 334,6 milioane EUR (196,9 milioane în T4 din 2010), ceea ce reflectă în special tendinţa pozitivă a capitalului de lucru Toate aceste evoluţii au condus la un flux de trezorerie din activităţi de exploatare de 7,4 miliarde de lei în 2018, cu 24% peste nivelul anului precedent, se arată în comunicat. Pe parcursul anului, grupul OMV Petrom a crescut investiţiile la 4,3 miliarde de lei, preponderent în Upstream Cash flow sau fluxul de numerar, numit adesea și flux de trezorerie, reprezintă diferența dintre încasările și ieșirile de numerar ale unei societăți sau ale unui proiect, pe o perioadă de timp analizată, care poate fi de o săptămână, o lună, un trimestru, un an sau mai mult. De cele mai multe ori, această perioadă este egală.

Fluxurile de numerar ale societăţilor - Ascent Grou

Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare: încasări de la clienţi - plăţi către furnizori - plăţi către salariaţi - plăţi privind contribuţiile sociale - plăţi privind impozitele şi taxele - alte plăţi din activitatea de exploatare - impozit pe profit plătit = FLUXUL NET DE TREZORERIE GENERAT DE ACTIVITATEA DE. Fluxul de trezorerie din activitati de exploatare a crescut la 5,6 miliarde lei in perioada mentionata, reflectand tendinta de crestere a rezultatului din exploatare CCA excluzand elementele speciale. Asa cum am anticipat, ne-am intensificat activitatea investitionala fata de 1-9/17, prin dublarea numarului de sonde si sidetrack-uri in. 3. Fluxul de numerar este legat de o mare măsură a numerarului generată de orice companie sau firmă. EBITDA este pur și simplu o măsură limitată a veniturilor din exploatare înainte de deducerea dobânzilor, a impozitelor, a amortizării și a amortizării. 4. Fluxul de numerar se referă la numerarul net după toate operațiunile. 5. Profitul net atribuibil actionarilor OMV Petrom S.A. a fost de 2.491 mil lei in 2017, comparativ cu 1.043 mil. lei in 2016. Fluxul de trezorerie din activitatile de exploatare a fost in suma de 5.954 mil lei, cu 34% mai mare decat in. 2016, reflectand in principal mediul caracterizat de preturi imbunatatite si disciplina costurilor Fluxul de trezorerie din activitatile de exploatare a fost in suma de 6.803 mil lei, cu 8% mai mic decat in 2018, ca urmare a scaderii rezultatului din exploatare. Fluxul de trezorerie extins dupa plata de dividende a fost in suma de 1.730 mil lei (2018: 2.002 mil lei). Investitiile companiei au fost 4.225 mil lei in 2019, cu 2% mai mici fata.

Diferența dintre fluxul direct și cel indirect de numerar

Se poate considera urmatoarea structura: Fluxurile de trezorerie relative la activitatile de exploatare Incasari generate de relatii cu clientii - Plati in favoarea furnizorilor si personalului. Numerar net generat din activități de exploatare continue $ 109.024 $ 93.301: Cheltuieli de capital, net de profit din cedări (24.540) (27.947) Flux de trezorerie neangajat: 84.484: 65.354: Plata în numerar pentru dobânzi (inclusiv comisioane obligatorii de garantare în numerar) 43.350: 47.19 O astfel de intelegere este, din pacate, incompleta, intrucat profitul net si amortismentele reprezinta numai o parte din fluxurile din exploatare. Pe de alta parte, a pune semnul egalitatii intre cash-flow si incasarile si platile numai pentru bunuri vandute, respectiv achizitionate, reprezinta o viziune incompleta asupra fluxurilor, intrucat. Pentru perioada de exploatare a obiectivului, fluxul de lichiditati nete poate fi asimilat cu profitul net dupa impozitare si amortismente. In previziunea fluxului de lichiditati nete din exploatarea obiectivului trebuie sa tinem seama de o serie de elemente cum sunt: a) costul de oportunitate a bunurilor si serviciilor alocate proiectului.

Fluxul de trezorerie din activitățile de exploatare a fost în suma de 1.824 mil lei, mai mare cu 21% comparativ cu T4/17, că urmare a creșterii rezultatului din exploatare. Fluxul de trezorerie extins după plata de dividende s-a concretizat în intrări de numerar de 692 mil lei (T4/17: 664 mil lei) flux monetar. The amount of money coming into and going out of a company and the timing of these flows. a coupon that cannot result in a negative cash flow. un cupon care nu poate determina un flux monetar negativ. The sum of cash revenues and expenditures over a period of time. A statement of such transactions Fluxul de numerar se referă la o măsură largă de numerar generată de orice firmă. Se referă la numerarul net după toate operațiunile. Dimpotrivă, EBITDA este doar o măsură limitată a veniturilor din exploatare înainte de deducerea dobânzilor, a impozitelor, a amortizării și a amortizării. Fluxul de numerar, raportat anual sau.

Referat: Fluxuri de Trezorerie (#416572) - Gradu

Analiza Fluxurilor de Trezorerie - [PDF Document

Reverso Context oferă traducere în context din română în engleză pentru veniturilor din exploatare, cu exemple: O medie de trei ani a veniturilor din exploatare (derivate din contul de profit și pierdere sau din declarația de venit) este capitalizată utilizând un randament adecvat rata de acoperire a NFR din FR NFR/FR 120.56% 184.30% Formula de calcul N-2 N-1 N CA (Cifra de afaceri neta) 0 12,158,624 33,381,273 Venituri din exploatare - total 0 14,344,494 36,865,873 Cheltuieli din exploatare - total 0 13,878,953 35,859,715 Rexpl (Rezultatul din exploatare) Venituri din exploatare - Cheltuieli de exploatare 0 465,541. Fluxul net d e numerar di n activitat die investitii 364.676 127.545.521 Fluxuri de numera dir n activitat die finanţare Incasari din majorare capitalulua sociai l 249.966 -Variaţia împrumuturilor 11.137.539 (2.736.200) Fluxul net d e numerar di n activitat die finanţare 11.387.505 (2.736.200) 4) Rata de acoperire a dobnzii se determin ca raport ntre fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare i dobnda pltit pentru creditele contractate: Flux de trezorerie din activitatea de exploatare R Dob = 100 Dobanda platita Nivelul acestei rate trebuie s fie supraunitar, semnificnd degajarea de fluxuri de trezorerie din exploatare.

Cum se interpreteaza si analizeaza Situatia fluxurilor de

Cash-flow 2018. Cum se completează un cash-flow în cadrul unui proiect de investiții. Cash-flow-ul (sau fluxul de numerar) al unei afaceri este unul dintre cele mai importante instrumente utilizate de către manageri și antreprenori, dar și de către investitori sau analiștii financiari în fundamentarea deciziilor de afaceri Fluxul de trezorerie conform IAS 1 face parte din cadrul unei situatie financiare anuale ale unei intreprinderi alaturi de alte patru situatii financiare care fiecare in parte au cate un rol important in reflectarea pozitiei, performantei , modificarii capitulurilor proprii si fluxurilor de numerar ale unei interprinderii pentru un exercitiu. = Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 880.000 lei 509. 1. Partajul capitalurilor proprii ale lui F şi eliminarea titlurilor deţinute de M la F: Capitaluri proprii F Total M (76 %) Interes minoritar (24 %) Capital social 250.000 190.000 60.000 Rezerve 210.000 159.600 50.400 Total 460.000 349.600 110.40 Fluxul net de numerar (+/-) Sold final de numerar mai ian feb mar aug 13 Cheltuieli administrative, altele decat cele cu personalul vor include: cheltuieli cu impozitele (altele decat cele cu salariile), cheltuieli cu tertii 14 Alte cheltuieli din exploatare vor include amenzi, penalitati, alte cheltuieli din exploatare sep oct iun iul nov. Numerar net (utilizat)/generat din activitatea de exploatare 629.842 1.022.163 392.321 Fluxul de numerar din activitatea de investitie-Plati pentru achizitia de imobilizari corporale (256.832,00) (76.223) 180.609 Plati pentru achizitia de imobilizari necorporale - -

Proiect Fluxul de Trezorerie prin Metoda Directa

Analiza fluxurilor de trezorerie - StuDoc

Coperta: Cristian Almăşanu Această lucrare reprezintăo traducere integrală din limba franceză a cărţii L'analyse financière de l'entreprise, cinquième édition, Collection Repères, Ed Fluxul de trezorerie din activități de exploatare de 3 miliarde de lei, în creștere cu 68% față de 1-6/16, coroborat cu reducerea investițiilor și plata de dividende în sumă de 0,8 miliarde de lei, a condus la obținerea unui flux de trezorerie extins după plata de dividende de 1 miliard de lei, a declarat Mariana Gheorghe. Pentru a lua decizii economice ,utilizatorii trebuie sa evalueze capacitatea intreprinderii de a genera lichiditati,scadentele prevazute si caracterul sigur al materializarii acestor intrari de fonduri. Fluxul de trezorerie exprima intrarile si iesirile de lichiditati,iar situatia centralizata a acestor fluxuri prezinta intrarile/iesirile din. = +/- Fluxul net de trezorerie relativ la activitatile de exploatare Fluxurile de trezorerie ale activitatilor de exploatare sunt, in mod esential, consecinta principalelor activitati generatoare de venituri ale intreprinderii. Ca urmare, ele sunt, in general, rezultatul operatiilor si evenimentelor care concura la formarea rezultatului net

Documentatie: Analiza fluxurilor de trezorerie (#182611

Fluxul de trezorerie din activități de exploatare de 3 miliarde de lei, în creștere cu 68% față de 1-6/16, coroborat cu reducerea investițiilor și plata de dividende în sumă de 0,8 miliarde de lei, a condus la obținerea unui flux de trezorerie extins după plata de dividende de 1 miliard de lei, a declarat directorul general al. fata de 2017. Fluxul de trezorerie din activitati de exploatare a crescut la 5,6 mld lei in 1-9/18, reflectand tendinta de crestere a rezultatului din exploatare CCA excluzand elementele speciale. Asa cum am anticipat, ne-am intensifica Situatia fluxurilor de numerar (statement of cash flows) . Profit înainte de impozitare,. Ajustări pentru: Cheltuieli cu amortizarea, 0. Cash flow sau fluxul de numerar, numit adesea și flux de trezorerie ,. ACTIVTITATEA DE EXPLOATARE. Fluxurile de trezorerie provenite din activitati de exploatare sunt derivate, Rezultatul Downstream Gas s-a îmbunătăţit, susţinut de disponibilitatea crescută a centralei electrice de la Brazi şi de numărul mai mare de clienţi finali. Toate aceste evoluţii au condus la un flux de trezorerie din activităţi de exploatare de 7,4 miliarde lei în 2018, cu 24% peste nivelul anului precedent Situația fluxurilor de trezorerie 6 Alte venituri din exploatare 24 31,497 37,752 Profit / (Pierderea netă) rezultată din derecunoașterea Fluxul net de mijloace bănești din activitatea operațională până la impozitare (2,428) 2,436,309 Plăţi privind impozitul pe venit (36,545)

Rezolvari CECCAR - an I, sem

  1. SITUAŢIA FLUXURILOR NETE DE TREZORERIE 31.12.2008 31.12.2007 Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare Profitul net înainte de impozitare şi elemente extraordinare 2.232.839 1.011.237 Amortizare şi provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate 8.970.186 8.788.971 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 103.087 -33.749.
  2. Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale al segmentului Downstream a fost de 1,2 miliarde de lei, o scadere de 15%, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Fluxul de trezorerie din activitati de exploatare a crescut la 5,6 miliarde de lei, in aceeasi perioada, reflectand tendinta de crestere a rezultatului din exploatare.
  3. utes) Most users ever online was 654 on Fri Apr 04, 2014 3:39 am. Total posts 5433 • Total topics 3941 • Total members 19078 • Our newest member mstef
  4. O astfel de intelegere este, din pacate, incompleta, intrucat profitul net si amortismentele reprezinta numai o parte din fluxurile din exploatare. Pe de alta parte, a pune semnul egalitatii intre cash-flow si incasarile si platile numai pentru bunuri vandute, respectiv achizitionate, reprezinta o viziune incompleta asupra fluxurilor, intrucat.
  5. Fluxul de trezorerie din activităţile de exploatare a fost în sumă de 1.358 milioane lei, mai mic cu 10% comparativ cu T1/19, în principal ca urmare a rezultatului din exploatare mai mic. Fluxul de trezorerie extins după plata de dividende s-a concretizat în intrări de numerar de 136 milioane lei (T1/19: 666 milioane lei)

OMV Petrom, principala companie petrolieră românească, a obţinut în prima jumătate a acestui an un profit net de 867 milioane de lei, în scădere cu 56% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit raportului semestrial oficial. Veniturile din vânzări au fost de 10,069 miliarde de lei, în scădere cu 11% Rezultatul Downstream Gas s-a imbunatatit, sustinut de disponibilitatea crescuta a centralei electrice de la Brazi si de numarul mai mare de clienti finali. Toate aceste evolutii au condus la un flux de trezorerie din activitati de exploatare de 7,4 mld lei in 2018, cu 24% peste nivelul anului precedent

Ce este cash-flow-ul și de ce trebuie monitorizat

Grupul OMV Petrom a raportat în primele nouă luni ale anului în curs un profit net de 2,67 miliarde de lei, în creştere cu 44% faţă de perioada similară din 2017, când acesta a fost de 1,85 miliarde de lei Fluxul de numerar net provenit din activitățile de exploatare este descris în tabelul 14.Nu au existat indicii potrivit cărora industria Uniunii ar fi întâmpinat dificultăți în privința mobilizării de capital, în special datorită faptului că unii dintre producători fac parte din grupuri mai mari = Numerarul net din activitatea de investitii (30,416,872) (9,255,863) Fluxul de trezorerie din activitatea de finantare + Incasari/venituri din emisiunea de capital social 1,035,453 + Incasari din imprumuturi pe termen scurt sau lung 104,979,195 - Rambursarea sumelor imprumutate (86,574,928) - Plata datoriilor aferente leasingului financiar.